Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Adolygiad Ystadau

29 Maw 2017 - 10:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn arolygu cyflwr adeiladau a seilwaith achos eu bod nhw’n gallu cael effaith uniongyrchol ar berfformiad y gwasanaeth iechyd.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn cymryd camau cadarnhaol i wella’r drefn rheoli ystadau, ond byddai’n elwa o gyflwyno cynllun strategol i gyfarwyddo gweithgareddau. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau