Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r From – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

16 Ebr 2018 - 9:59yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r hyn a ganfuwyd gennym drwy gwaith archwilio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ystod 2017.

Er na nodwyd unrhyw wendidau materol yn rheolaethau mewnol y Bwrdd Iechyd sy’n berthnasol i’n gwaith archwilio ar y datganiadau ariannol, canfuwyd rhai gwendidau pwysig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau