Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Trawsnewid Gofal heb ei Drefnu a Rheoli Cyflyrau Cronig

1 Gorff 2013 - 1:20yp

Cydnabyddir yn eang fod sawl rhan o system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru o dan bwysau sylweddol. Mae’r system gyfredol yn anghynaladwy am fod y gwasanaethau hyn yn parhau i wynebu lefelau gormodol o alw yn erbyn cefndir o adnoddau ariannol cyfyngedig, a bellach mae dwys angen trawsnewid gwasanaethau a newid y system yn ei chyfanrwydd.

Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol wedi gwneud peth cynnydd yn datblygu gwasanaethau cymunedol, ond mae’n bosibl y bydd yn ei chael hi’n anodd cyflawni’r trawsnewidiad a fwriadwyd er mwyn lleihau dibyniaeth ar ysbytai oni bai ei fod yn cryfhau trefniadau cynllunio a rheoli perfformiad, ac yn sicrhau cefnogaeth clinigwyr a phartneriaid

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau