Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol

9 Rhag 2015 - 10:44yb

Roedd yr adroddiad, a gynhaliwyd gennym rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn effeithiol?’

O fan cychwyn anodd, mae’r Bwrdd Iechyd yn cymryd camau priodol i nodi faint o angen sydd am wasanaethau cleifion allanol dilynol, ond mae gormod o gleifion yn profi oedi, mae’r duedd yn gwaethygu, ac mae angen gwneud llawer mwy i ddatblygu gwasanaethau cleifion allanol dilynol cynaliadwy.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau