Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Gwasanaeth Radioleg

1 Medi 2017 - 11:38yb

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o benderfyniad yr Archwilydd Cyffredinol i gynnal adolygiad o wasanaethau radioleg yn yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru.

Er bod y gwasanaeth yn cael ei reoli’n dda o safbwynt gweithredol, mae risgiau yn gysylltiedig â’r modd y mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd a’r modd y bydd yn cael ei ddarparu yn y dyfodol oherwydd diffyg cynllunio strategol a chynllunio busnes, cynnydd yn y galw, ôl-groniadau o adroddiadau, cyfarpar sy’n heneiddio a phroblemau recriwtio a chadw.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau