Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adolygiad o Offer Meddygol: Diweddariad ar Gynnydd

8 Tach 2018 - 12:18yp

Dechreuodd y diweddariad ar gynnydd hwn ym mis Rhagfyr 2017 a gofynnodd y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud digon o gynnydd mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol’?

Ein casgliad cyffredinol yw bod y Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd wrth fynd i'r afael ag argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2013, ond bod angen gwneud rhagor i wella’r trefniadau presennol ar gyfer rheoli offer meddygol.     

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau