Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu 2013

27 Meh 2013 - 10:02yb

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar y cyd, ac fe’i cyflwynir i’r Cynulliad Cenedlaethol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

Yn y 12 mis diwethaf, mae gwaith a wnaethpwyd gan AGIC a Swyddfa Archwilio Cymru, ynghyd â gwaith adolygwyr annibynnol eraill, wedi codi nifer o bryderon sylweddol am drefniadau llywodraethu’r Bwrdd Iechyd a’i strwythurau rheolaeth ac arweinyddiaeth glinigol. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cychwyn camau gweithredu sy’n dechrau mynd i’r afael â rhai o’r pryderon a godwyd ond erys heriau sylfaenol o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau