Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Rheoli Offer Meddygol

6 Hyd 2016 - 1:01yb

Mewn ymateb i hyn, cynhaliwyd adolygiad lleol gennym, a oedd yn archwilio dull y Bwrdd Iechyd o reoli offer meddygol ac yn ceisio ateb y cwestiwn: ‘a yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli ei offer meddygol yn effeithiol?’ 

Mae gwaith cynnal a chadw offer meddygol o ddydd i ddydd yn cael ei reoli’n rhesymol o dda, a cheir systemau effeithiol sy’n seiliedig ar risg er mwyn blaenoriaethu gwariant cyfalaf, er hyn, mae trefniadau ar gyfer offer cost isel yn llai clir ac nid oes gan y Bwrdd Iechyd restr gyflawn o offer meddygol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau