Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai: Adolygiad dilynol

6 Ion 2016 - 12:07yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol yn y Bwrdd Iechyd i asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith, a hefyd wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2013.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd pellach o ran mynd i’r afael ag argymhellion i wella gwasanaethau arlwyo a maeth. Mae angen gwneud mwy o waith i gryfhau agweddau ar y broses sgrinio maethol, i wella profiadau cleifion o amser bwyd, i gau ymhellach y bwlch mewn incwm a chostau mewn perthynas â gwasanaethau arlwyo ar gyfer y rhai nad ydynt yn gleifion ac i adolygu trefniadau cynllunio ac adrodd yn dilyn yr ad-drefnu diweddar.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau