Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Ansawdd Data 2010-11

4 Mai 2012 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Daethom i'r casgliad canlynol: Mae'r Bwrdd yn gwella ei drefniadau ar gyfer llunio data dilys a chywir, ond mae angen iddynt fod yn fwy ffurfiol, sicrhau cysondeb arfer rhwng safleoedd a chynnwys dulliau o ddarparu gwell sicrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau