Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

12 Maw 2013 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012. 

 

Yn dilyn fy ngwaith archwilio ariannol, rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater. Ymhlith y rhain mae gwella prosesau i ategu'r sail dros gyfalafu costau staff, a datblygu rheolaethau a systemau mewnol i nodi gwerth elfennau o eiddo, offer a chyfarpar y prynwyd eitemau newydd yn eu lle a rhoi cyfrif amdanynt. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau