Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol i Gleifion Allanol

23 Rhag 2015 - 12:01yp

Nod yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol yn effeithiol?’

Mae’r Bwrdd Iechyd yn wynebu niferoedd cynyddol o achosion o oedi mewn perthynas ag apwyntiadau dilynol i gleifion ac nid yw’n gwbl ymwybodol o’i risg gwasanaeth clinigol, ond mae’n dechrau cynllunio i foderneiddio ei wasanaethau i gleifion allanol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau