Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad Dilynol o Godio Clinigol

3 Gorff 2019 - 9:37yb

Rydym wedi archwilio’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad o Godio Clinigol yn 2014 ac unrhyw welliant mewn perfformiad o ran codio clinigol a ddeilliodd o hynny.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwella ei berfformiad codio’n sylweddol, ond nid yw wedi gwireddu potensial llawn codio clinigol eto ac mae angen rhagor o waith i ymgysylltu â chlinigwyr a gwella cofnodion meddygol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau