Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol – Asesiad Cynnydd

25 Awst 2017 - 9:00yb

Dechreuodd y diweddariad hwn ar gynnydd, ynghylch yr Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol i Gleifion Allanol yn 2015, ym mis Tachwedd 2016 gan ofyn y cwestiwn canlynol: A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd digonol mewn ymateb i’r canfyddiadau a’r argymhellion a wnaed yn yr adolygiad gwreiddiol?

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd i ymateb i argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015, ond bod angen iddo ddal i wella’r ffordd y mae’n nodi risgiau clinigol a digwyddiadau, cyflymu’r broses o wella gwasanaethau a lleihau’r ôl-groniad o apwyntiadau sy’n wynebu oedi.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau