Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Asesiad Strwythuredig 2019

9 Medi 2020 - 9:36yb

Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig 2019 yr Archwilydd Cyffredinol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Fel rhan o'r archwiliad, gwnaethom nifer o argymhellion archwilio i'r Bwrdd Iechyd sydd i'w gweld yma.

Ein casgliad cyffredinol o asesiad strwythuredig 2019 yw bod gweledigaeth strategol glir ac arweinyddiaeth agored ac ymgysylltedig wedi gosod cyfeiriad cadarnhaol i'r sefydliad.

Hoffen ni gael eich adborth