Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau gofal sylfaenol

4 Ebr 2019 - 9:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Mai 2018: ystyriwyd a yw’r Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa dda i gyflawni’r weledigaeth genedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol a nodir yn y cynllun cenedlaethol.

Mae gan y Bwrdd Iechyd gynlluniau cynhwysfawr ar gyfer gofal sylfaenol a chymunedol ac mae’n gwneud cynnydd graddol o ran gweithredu elfennau allweddol y weledigaeth genedlaethol. Er bod lefelau perfformiad yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer llawer o’r dangosyddion, mae’r pwysau cynyddol ar y gweithlu yn herio cynaliadwyedd gwasanaethau meddygon teulu craidd mewn rhai ardaloedd.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau