Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG: Adroddiad Dilynol

16 Rhag 2016 - 10:38yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Mae gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan fwy i’w wneud i ymsefydlu ei brosesau cynllunio swyddi ar draws y sefydliad, er mwyn sicrhau manteision a fwriadwyd y contract meddygon ymgynghorol ac i weithredu holl argymhellion cenedlaethol a lleol blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau