Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Asesiad Strwythuredig 2017

27 Ebr 2018 - 8:00yb

Mae'r gwaith a wnaed gennym fel rhan o'r asesiad strwythuredig ar gyfer 2017 wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn arbennig, y cynnydd a wnaed wrth ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Mae gan y Bwrdd Iechyd uchelgais clir ac mae'n ymrwymedig i wella gofal iechyd ledled De-ddwyrain Cymru ond bydd angen iddo atgyfnerthu rhai agweddau ar lywodraethu, rheoli risg, rheoli ystadau a chynllunio'r gweithlu er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau hyn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau