Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2017

30 Maw 2018 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2017.

Rydym wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2016-17, gan gasglu bod y cyfrifon wedi'u paratoi mewn modd priodol ac yn fanwl gywir ym mhob ffordd berthnasol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau