Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2016

27 Ion 2017 - 8:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2016. 

Rhoddais farn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2015-16. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, tynnais sawl mater at sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau