Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol

9 Rhag 2015 - 10:31yb

Diben yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn effeithiol?’.

Mae gwybodaeth am nifer yr apwyntiadau cleifion allanol dilynol gohiriedig wedi gwella ond y mae gan y Bwrdd Iechyd fwy i’w wneud i nodi galw gwirioneddol, i asesu risgiau clinigol, i wella trefniadau craffu’r Bwrdd ac i foderneiddio gwasanaethau cleifion allanol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau