Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

24 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Gwasanaethau mamolaeth: adolygiad dilynol 2011

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran creu gwasanaeth mamolaeth integredig, cynyddol well, ond mae angen gwneud rhagor o waith a chynnal y momentwm. 

 

Hoffen ni gael eich adborth