Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Cynllunio i Ryddhau Cleifion

27 Maw 2018 - 11:38yb

Archwiliai'r adolygiad hwn a oedd gan y Bwrdd Iechyd drefniadau llywodraethu ac atebolrwydd mewn perthynas â chynllunio i ryddhau.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cydweithio â rhanddeiliaid i wella llif cleifion a chynllunio i ryddhau cleifion, ac er bod perfformiad wedi gwella mae mwy o waith i'w wneud o hyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau