Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd ar gyfer Meddygon Iau dan Hyfforddiant 2011

19 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi rhoi rotâu meddygon iau sy'n cydymffurfio â'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd ar waith ac ategir hyn gan ffyrdd amgen o weithio ond mae angen monitro gwir oriau gwaith meddygon iau yn ofalus a'r goblygiadau o ran gofal cleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau