Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol

23 Tach 2015 - 4:19yp

Diben yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol yn effeithiol?’

Mae gan y Bwrdd Iechyd wybodaeth dda am raddfa’r apwyntiadau dilynol a ohiriwyd a dylai ei drefniadau cynllunio strategol newydd helpu i foderneiddio gwasanaethau cleifion allanol, ond:

  • mae gormod o gleifion yn cael eu hoedi
  • nid oes gwybodaeth lawn am risgiau clinigol, ac
  • mae angen gwella cynllunio gweithredol, craffu a rhoi sicrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau