Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adolygiad dilynol o theatrau llawdriniaethau 2012

23 Tach 2012 - 9:02yb

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Adolygiad dilynol o theatrau llawdriniaethau 2012

Mae gwasanaethau theatrau llawdriniaethau yn rhan hanfodol o ofal cleifion. Er budd cleifion a sefydliadau’r GIG, dylid sicrhau bod adnoddau theatrau llawdriniaethau yn cael eu defnyddio mor effeithiol â phosibl i sicrhau eu bod yn gost effeithiol, yn cynorthwyo i gyflawni targedau amseroedd aros ac yn cyfrannu at brofiad cadarnhaol i’r cleifion. 

 

Roedd y Bwrdd Iechyd yn llygad ei le yn canolbwyntio cryn ymdrech ar osod y sylfeini i wella gwasanaethau theatr. Fodd bynnag, bu’r effaith ar berfformiad yn siomedig hyd yn hyn, a dylai’r Bwrdd Iechyd roi blaenoriaeth i oresgyn rhai rhwystrau allweddol sy’n parhau. 

 

Hoffen ni gael eich adborth