Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Adolygiad Dilynol o Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai

15 Maw 2016 - 9:56yb

Roedd ein gwaith dilynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn 2015 yn asesu i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ynghylch arlwyo ysbytai a maeth cleifion ar waith.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael â’n hargymhellion blaenorol. Mae angen gwneud mwy o waith i gryfhau’r prosesau dogfennaeth a gwybodaeth i gleifion ymhellach, i ehangu’r dewis o brydau bwyd, sicrhau hyfforddiant rheolaidd a lleihau’r bwlch rhwng cost ac incwm arlwyo ar gyfer y rhai nad ydynt yn gleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau