Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Archwiliadau Technoleg Cyfathrebu

25 Tach 2016 - 6:00yb

Nod yr adolygiad dilynol hwn oedd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd wrth fynd i’r afael â’r prif faterion a’r argymhellion a amlygwyd yn ein hadroddiadau TGCh blaenorol’?

Mae’r Bwrdd Iechyd yn mynd i’r afael â materion a godwyd mewn adolygiadau TGCh blaenorol, ond gan y bu’r cynnydd yn arafach mewn rhai meysydd, ac oherwydd newidiadau trefniadol diweddar a gwaith i uwchraddio’r stwythur TG, mae angen cymryd rhai camau pellach. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau