Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Adroddiad Archwiliad Blynyddol 2015

3 Chwef 2016 - 11:24yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a gyflawnwyd ym Mwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ystod 2015.

Mae'r adroddiad dod i'r casgliad:

  • bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi cael eu paratoi'n iawn ac yn faterol gywir, ond mae cwmpas ar gyfer gwella mewn rhai meysydd;
  • bod gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheoli effeithiol i leihau'r risg o gamfynegiant materol i'r datganiadau ariannol; a
  • bod gweithgareddau rheoli'r Bwrdd Iechyd y gwnaethom eu hystyried fel rhan o'r archwiliad yn cael eu rheoli'n briodol ac yn gweithredu fel y bwriadwyd, er bod rhai gwendidau sydd angen camau gweithredu gan y rheolwyr.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau