Bwrdd Iechyd Cwm Taf Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Er bod proses o gynllunio swyddi ar waith, canfuwyd bod angen ei gwella ac nid yw'r Bwrdd Iechyd na meddygon ymgynghorol yn gweld holl fuddiannau posibl contract y meddygon ymgynghorol eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau