Bwrdd Iechyd Cwm Taf Arlwyo mewn Ysbytai 2012

31 Mai 2013 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Bwrdd Iechyd Cwm Taf fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf wedi gwneud cynnydd da o ran gweithredu ein hargymhellion mewn perthynas â gwasanaethau arlwyo a maeth cleifion. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau