Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Cymunedol

22 Rhag 2015 - 9:51yb

Roedd yr archwiliadau hyn yn ymwneud â’r wybodaeth am feddyginiaeth a ddarperir gan feddygon teulu i gefnogi derbyniadau, adolygiadau meddyginiaeth y mae cleifion yn eu derbyn yn ystod eu harhosiad, y gefnogaeth a roddir i gleifion wrth gymryd eu meddyginiaethau, a’r trefniadau i sicrhau bod meddyginiaethau’n cael eu rheoli’n dda ar ôl i gleifion adael yr ysbyty.

Mae’r Bwrdd Iechyd Powys mewn sefyllfa dda i gyflwyno gwasanaeth rheoli meddyginiaethau cynhwysfawr yn ei ysbytai cymunedol, gyda strategaeth glir ac arian i gefnogi’r gwaith o ehangu’r gweithlu.

Mae angen gwneud gwaith pellach ar wella’r dull o gyflenwi a storio meddyginiaethau, ar gryfhau prosesau rheoli meddyginiaethau, ac ar fonitro a gwella perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau