Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Darlun Cymharol o Wasanaethau Orthopedeg

29 Meh 2015 - 1:18yp

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein harolwg o wasanaethau orthopedeg ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (y Bwrdd Iechyd) ar sail y data hwnnw, ac yn nodi sut mae’r gwasanaeth yn cymharu â gweddill Cymru

Lle mae hynny’n berthnasol, mae hefyd yn adlewyrchu perfformiad y prif fyrddau iechyd darparu yng Nghymru lle gall cleifion o Bowys dderbyn triniaeth orthopedig ddewisol.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Adolygiad o Wasanaethau Orthopedeg
25 Meh 2015 - 12:01yb

Darganfod dogfennau