Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2017

31 Ion 2018 - 8:00yb

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi parhau i ymgorffori’r trefniadau corfforaethol sy’n ei gefnogi i ddefnyddio ei adnoddau yn effeithiol, yn effeithlon ac yn ddarbodus.

Yn ein gwaith asesu strwythuredig ar gyfer 2017, buom yn adolygu agweddau ar drefniadau rheolaeth ariannol a llywodraethu corfforaethol y Bwrdd Iechyd, ac yn benodol, y cynnydd a wnaed wrth fynd i’r afael ag argymhellion yn deillio o’r llynedd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau