Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2015

30 Rhag 2015 - 10:06yb

Yn yr asesiad strwythuredig 2015 aseswyd cadernid trefniadau rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd, digonolrwydd ei drefniadau llywodraethu a’r rheolaeth ar ffactorau galluogi allweddol sy’n cefnogi defnydd effeithiol o adnoddau.

Ein casgliad cyffredinol yw bod trefniadau i gefnogi llywodraethu da a defnydd effeithlon, effeithiol a darbodus o adnoddau wedi cryfhau’n sylweddol, ac mae’r Bwrdd Iechyd mewn sefyllfa gryfach i sicrhau cydbwysedd ariannol ac i hyrwyddo gwaith trawsnewid, ar yr amod y gellir cynnal gwytnwch a chyflymder y newid. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau