Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn seilwaith band eang y genhedlaeth nesaf

28 Mai 2015 - 12:01yb

Heddiw dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol fod contract Cyflymu Cymru Llywodraeth Cymru, a gafodd ei lofnodi gyda BT yn 2012 a’i gefnogi gan hyd at £205 miliwn o gyllid cyhoeddus, yn ‘gwneud cynnydd rhesymol’ wrth gyflwyno mynediad i wasanaethau band eang y genhedlaeth nesaf. 

Amcan y contract yw darparu mynediad i tua 700,000 o adeiladau ledled Cymru lle nad oes unrhyw gynllun i gyflwyno gwasanaeth masnachol. Mae gwaith i annog pobl i fanteisio ar y buddsoddiad hwn ac ar fathau eraill o fuddsoddiad yn seilwaith band eang y genhedlaeth nesaf bellach yn mynd rhagddo.

 

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar agweddau amrywiol ar gytundeb Cyflymu Cymru a’i ddarpariaeth, ac mae’n nodi bod Llywodraeth Cymru bellach yn disgwyl y bydd pob adeilad busnes a phreswyl yn gallu cyrchu gwasanaethau band eang y genhedlaeth nesaf erbyn diwedd 2016.

 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau