Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

14 Gorff 2010 - 10:37yb

Buddsoddi Cyfalaf mewn Ysgolion

Ystyriwyd p’un a yw’r rhaglen buddsoddi cyfalaf mewn ysgolion wedi’i rheoli yn y ffordd orau posibl. Cwblhawyd gwaith maes yr astudiaeth yn ystod 2008-09.

Ar y cyfan, cafwyd, er bod gwelliannau wedi cael eu gwneud i’r ystad ysgolion, fod cryn dipyn o waith i’w wneud o hyd cyn y bydd pob ysgol yng Nghymru yn addas at y diben. Daethom i’r casgliad y gallai’r newidiadau diweddar a gyflwynwyd gan Lywodraeth y Cynulliad, rhai mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
(CLlLC), unioni’r sefyllfa mewn perthynas â llawer o’r gwendidau a welwyd ym maes cynllunio a rheoli gwariant cyfalaf

Hoffen ni gael eich adborth