Boeleri biomas yn y GIG - Ystadau lechyd Cymru

28 Mai 2014 - 11:10yb

Mae dau ddatblygiad ysbyty newydd yng Nghymru yn gosod boeleri biomas er mwyn darparu gwasanaeth gwresogi a dŵr poeth.

Mae'r datblygiadau yn Ysbyty Cwm Rhondda yn Llwynypia Ile mae offer boeler 1.2 MW wedi ei osod ac yn Ysbyty Alltwen ym Mhorthmadog Ile bydd boeler 880 kW yn cael ei ddefnyddio. Bydd y naill foeler fel y Ilall yn defnyddio mân goed tân fel tanwydd a hwnnw yn cael ei ddarparu gan gyflenwyr Cymreig Ileol, a rhyngddynt, bydd y ddwy ysbyty yn Ilosgi dros 2,000 o dunelli o fân goed tân y flwyddyn. Mae'r tanwydd hwn yn cael ei ystyried yn niwtral o ran carbon ac amcangyfrifir y gellid gostwng allyriadau carbon gan dros 2,300 o dunelli'r flwyddyn o'i gymharu a boeleri nwy cyfatebol. Bydd datblygiadau newydd pellach yn ysbytai yng Ngwent, sydd bellach ar waith, yn defnyddio boeleri biomas hefyd er mwyn cyflenwi eu anghenion gwresogi a dŵr poeth.

Enw cyswIlt: Eric Thomas
Ffôn: 029 20315500
E-bost: Eric.Thomas@wales.nhs.uk
Cyfeiriad: Ystadau lechyd Cymru PO Box 182 Bevan House 24-30 Lambourne Crescent Llanisien Caerdydd CF14 5GS 

Darganfod dogfennau