Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru: Llythyr Archwilio Blynyddol 2016-17

17 Tach 2017 - 8:00yb

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o’m cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau ariannol a’r defnydd o adnoddau, ac mae ganndo drefniadau priodol yn eu lle i ddiogelu economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran ei ddefnydd o adnoddau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau