Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

31 Rhag 2013 - 1:00yp

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf. 

Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (yr Awdurdod) yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13. Yn gyffredinol, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod yr Awdurdod yn rheoli ei raglen gwella yn dda, ond nad yw’n gwneud digon i gymharu ei berfformiad â chyrff eraill tebyg.

Hoffen ni gael eich adborth