Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

6 Ion 2011 - 8:59yb

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol 2010

Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau'rAsesiad Corfforaethol yn unig, ac mae wedi'i lunio i ateb y cwestiwn: ‘A yw trefniadau Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) yn
debygol o sicrhau gwelliant parhaus?'

Y casgliad sy'n deillio o'n Hasesiad Corfforaethol cyntaf yw bod marweinyddiaeth effeithiol a threfniadau corfforaethol cadarn ar waith sy'n sail gadarn i wella perfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth