Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2017-18

8 Awst 2018 - 2:16yp

Wrth bennu ehangder y gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ystyried graddau’r wybodaeth gronedig o waith archwilio ac arolygu, yn ogystal â ffynonellau gwybodaeth eraill a oedd ar gael, gan gynnwys dulliau Awdurdod Tân ac Achub De Cymru  ei hun o adolygu a gwerthuso.

Mae’r Awdurdod yn cyflawni ei ofynion statudol o ran gwelliant parhaus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau