Awdurdod Tân ac Achub De Cymru: Adroddiad Gwella Blynyddol: 2016-17

7 Rhag 2017 - 10:52yb

Mae'r gwaith a gyflawnwyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan gynnwys gwaith rheoleiddwyr perthnasol, wedi'i amlinellu yn yr adroddiad hwn. 

Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, ac yn gyfyngedig i'r gwaith hwnnw, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn credu bod yr Awdurdod yn debygol o gydymffurfio â Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2017-18.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau