Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Cyflawni â Llai: Gwasanaethau Cynllunio

30 Hyd 2015 - 9:12yb

Rydym wëid gwneud gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdod yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb?

Daethom i’r casgliad fod gwell arweinyddiaeth o ran gwasanaethau cynllunio yn cyfrannu at foddhad cwsmeriaid da, ansawdd cynlluniau a darpariaeth tai fforddiadwy, ond nid yw’r ffordd y mae’r Awdurdod yn cydweithredu ag awdurdodau parciau cenedlaethol ac awdurdodau cynllunio eraill yng Nghymru ac yn sicrhau gwerth am arian yn ddigon cadarn.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau