Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

31 Gorff 2015 - 1:40yp

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gwblhawyd yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod) ers cyhoeddi’r Adroddiad Gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

Mae gan ddefnyddwyr farn gadarnhaol ynghylch gwaith yr Awdurdod ac y mae’n cynnal adolygiad sylfaenol o’i ddefnydd o asedau mawr er mwyn sicrhau arbedion. Fodd bynnag, gallai wneud mwy i ddatblygu ei ymagwedd at gynlluniau ariannol tymor canolig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau