Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

21 Tach 2013 - 9:19yb

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno darlun o wella ar gyfer y flwyddyn ddyddiedig 2013, droddiad gwella blynyddol, ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru.

Daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad canlynol: er bod y Awdurdod wedi gwneud cynnydd da o ran sut y mae’n rheoli a sicrhau gwelliant, mae’n cydnabod bod angen iddo wneud mwy mewn rhai meysydd. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau