Asesiad Strwythurol 2014 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

20 Tach 2014 - 12:00yb

Cyflwyniad yw hwn a roddwyd i’r bwrdd iechyd ar ganfyddiadau’r Asesiad Strwythuredig 2014.

Mae'r asesiad yn gofyn a:

  • oes gan y Bwrdd Iechyd ddull cadarn a chynaliadwy o reoli arian: 
  • oedd dull llwyddiannus a chynaliadwy o reoli arian ar waith yn 2013-14? 
  • oes tystiolaeth o ddull cadarn a chynaliadwy o reoli arian yn 2014-15?

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau