Arolwg Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus: Adroddiad Cryno

28 Ion 2016 - 10:38yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau arolwg o arweinwyr gwasanaetha cyhoeddus a wnaed fel rhan o’n hadroddiad Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015.

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn strwythur yr arolwg, a luniwyd i adlewyrchu’r heriau a wynebwyd gan y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn y gorffennol, a’r rhai a wynebir ganddynt yn awr ac yn y dyfodol, a’r ymateb i’r heriau hynny.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau