Ymddiriedolaeth GIG Felindre: Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai Adolygiad Dilynol

14 Ion 2016 - 3:29yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith ac i ba raddau yr oedd wedi rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2012.

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd da o ran rhoi sylw i argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau arlwyo a maeth. Mae angen gwneud mwy o waith i atgyfnerthu  rhai agweddau ar sgrinio maethol a pharhau i ostwng y lefel o gymhorthdal ar gyfer y gwasanaeth arlwyo i unigolion nad ydynt yn gleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau