Apwyntiadau Dilynol i Gleifion Allanol – Crynodeb o Ganfyddiadau Gwaith Archwilio Lleol

31 Mai 2016 - 3:43yp

Paratowyd y papur briffio hwn ar gyfer Bwrdd Rhaglen Gofal wedi'i Gynllunio GIG Cymru.

Mae'n crynhoi canfyddiadau allweddol y gwaith a wnaed gennym ledled Cymru, gan gydnabod, er i ni gynnal ein harchwiliadau gwreiddiol, fod byrddau iechyd wedi bod yn gweithio i fynd i’r afael â’n hargymhellion lleol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau